गणपतीचे नावे मराठीमध्ये

Name of Ganpati in Marathi श्रीगणेश, गणपती, गजानन, गौरीपुत्र, विघ्नहर्ता, सुखकर्ता अशा असंख्य नावांनी गणपतीला संबोधले जाते. गणपतीच्या प्रत्येक नावामध्ये त्याच्या गुणांचे रूपाचे दर्शन घडते. गणपतीच्या अशा असंख्य नावांपैकी ( Ganpati names in marathi ) काही नावं आम्ही या लेखात संग्रहित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Name of Ganpati in Marathi
Name-of-Ganpati-in-Marathi

गणपतीचे नावे मराठीमध्ये Name of Ganpati in Marathi

अष्टोत्तरनामावली नुसार गणपतीची नावे Ganesh name in marathi font:-

१) श्रीगणेश्वर (ॐ श्रीगणेश्वराय नम:)

२) गणाध्यक्ष (ॐ श्री गणाध्यक्षाय नम:)

३) गणप्रिय (ॐ श्री गणप्रियाय नम:)

४) गणनाथ (ॐ श्री गणनाथाय नम:)

५) गणेश (ॐ श्री गणेशाय नम:)

६) गणपती (ॐ श्री गणपतये नम:)

७) गणेधीशाय (ॐ श्री गणेधीशाय नम:)

८) गणप्रभवे (ॐ श्री गणप्रभवे नम:)

९) गणस्तुताय (ॐ श्री गणस्तुताय नम:)

१०) गुणाप्रियाय (ॐ श्री गुणाप्रियाय नम:)

११) गौणशरीर (ॐ श्री गौणशरीराय नम:)

१२) गुणेश्वर (ॐ श्री गुणेश्वराय नम:)

१३) गुणप्रभु (ॐ श्री गुणप्रभवे नम:)

१४) गुणिगीताय (ॐ श्री गुणिगीताय नम:)

१५) गुणाधाशय (ॐ श्री गुणाधाशय नम:)

१६) गुणाधीशाय (ॐ श्री गुणाधीशाय नम:)

१७) गुणदात्रे (ॐ श्री गुणदात्रे नम:)

१८) गुणचक्रधर (ॐ श्री गुणचक्रधराय नम:)

१९) गुणप्राणाय (ॐ श्री गुणप्राणाय नम:)

२०) गजाय (ॐ श्री गजाय नम:)

२१) गजरुपधर (ॐ श्री गजरुपधराय नम:)

२२) गजप्राणाय (ॐ श्री गजप्राणाय नम:)

२३) गजदन्त (ॐ श्री गजदन्ताय नम:)

२४) गानकुशल (ॐ श्री गानकुशलाय नम:)

२५) गानशीलाय (ॐ श्री गानशीलाय नम:)

२६) गानबुद्धये (ॐ श्री गानबुद्धये नम:)

२७) गुरुगुणाय (ॐ श्री गुरुगुणाय नम:)

२८) गुरुप्राणाय (ॐ श्री गुरुप्राणाय नम:)

२९) गुरुश्रेष्ठ (ॐ श्री गुरुश्रेष्ठाय नम:)

३०) संसारसुखदाय (ॐ श्री संसारसुखदाय नम:)

३१) गौरयानुप्रियाय (ॐ श्री गौरयानुप्रियाय नम:)

३२) गौरगुणाय (ॐ श्री गौरगुणाय नम:)

३३) गौरीप्रिय-पुत्र (ॐ श्री गौरीप्रिय-पुत्राय नम:)

३४) गदाधर (ॐ श्री गदाधराय नम:)

३५) गौरभावनाय (ॐ श्री गौरभावनाय नम:)

३६) गोमतीनाथाय (ॐ श्री गोमतीनाथाय नम:)

३७) गोपतये (ॐ श्री गोपतये नम:)

३८) गोगणाधीश (ॐ श्री गोगणाधीशाय नम:)

३९) गोपगोपाय (ॐ श्री गोपगोपाय नम:)

४०) गोलोकाय (ॐ श्री गोलोकाय नम:)

४१) गोत्राय (ॐ श्री गोत्राय नम:)

४२) गोत्रवृद्धिकर (ॐ श्री गोत्रवृद्धिकराय नम:)

४३) गोत्रपती (ॐ श्री गोत्रपतयें नम:)

४४) ग्रन्थज्ञाय (ॐ श्री ग्रन्थज्ञाय नम:)

४५) ग्रन्थप्रियाय (ॐ श्री ग्रन्थप्रियाय नम:)

४६) ग्रहश्रेष्ठ (ॐ श्री ग्रहश्रेष्ठाय नम:)

४७) गीतकार (ॐ श्री गीतकाराय नम:)

४८) गीतकीर्तये (ॐ श्री गीतकीर्तये नम:)

४९) गीताश्रयाय (ॐ श्री गीताश्रयाय नम:)

५०) गतदु:खाय (ॐ श्री गतदु:खाय नम:)

५१) गतसकलपाय (ॐ श्री गतसकलपाय नम:)

५२) गतक्रोधाय (ॐ श्री गतक्रोधाय नम:)

५३) गयानाथ (ॐ श्री गयानाथाय नम:)

५४) गायकवराय (ॐ श्री गायकवराय नम:)

५५) सृष्टिलिंगाय (ॐ श्री सृष्टिलिंगाय नम:)

५६) श्री सर्व देवात्मने (ॐ श्री सर्व देवात्मने नम:)

५७) गजकर्णकाय (ॐ श्री गजकर्णकाय नम:)

५८) ज्ञानमुद्रावत (ॐ श्री ज्ञानमुद्रावते नम:)

५९) लम्बोष्ठाय (ॐ श्री लम्बोष्ठाय नम:)

६०) श्री सर्वमंगल मांग्ल्याय (ॐ श्री सर्वमंगल मांग्ल्याय नम:)

६१) श्री निरंकुश (ॐ श्री निरंकुशाय नम:)

६२) श्री ऋद्धि-सिद्धि प्रवर्तक (ॐ श्री ऋद्धि-सिद्धि प्रवर्तकाय नम:)

६३) एक पाद कृतासनाय (ॐ श्री एक पाद कृतासनाय नम:)

६४) श्री ओजस्वे (ॐ श्री ओजस्वे नम:)

६५) श्री गृहनाय ( ॐ श्री गृहनाय नम:)

६६) चराचरपती (ॐ श्री चराचरपतये नम:)

६७) दानवमोहन (ॐ श्री दानवमोहनाय नम:)

६८) श्री धन-धान्यपती (ॐ श्री धन-धान्यपतये नम:)

६९) नन्दीप्रियाय (ॐ श्री नन्दीप्रियाय नम:)

७०) पूर्णानन्दाय (ॐ श्री पूर्णानन्दाय नम:)

७१) श्री भद्राय (ॐ श्री भद्राय नम:)

७२) श्री मन्दगतये (ॐ श्री मन्दगतये नम:)

७३) श्री यज्ञपतये (ॐ श्री यज्ञपतये नम:)

७४) श्री रसाय (ॐ श्री रसाय नम:)

७५) राज्यसुखप्रदाय (ॐ श्री राज्यसुखप्रदाय नम:)

७६) लड्डूक प्रियाय (ॐ श्री लड्डूक प्रियाय नम:)

७७) श्री लाभकृत (ॐ श्री लाभकृते नम:)

७८) श्री विश्वतोमुख (ॐ श्री विश्वतोमुखाय नम:)

७९) श्री विश्वनेत्र (ॐ श्री विश्वनेत्रै नम:)

८०) श्री शम्भुशक्ति गणेवराय (ॐ श्री शम्भुशक्ति गणेवराय नम:)

८१) श्री शास्त्रे (ॐ श्री शास्त्रे नम:)

८२) श्री सर्वज्ञाय (ॐ श्री सर्वज्ञाय नम:)

८३) श्री सौभाग्यवर्धनाय (ॐ श्री सौभाग्यवर्धनाय नम:)

८४) श्री पुत्र पौत्र दायक (ॐ श्री पुत्र पौत्र दाय नम:)

८५) श्री दौर्भाग्यनाशक (ॐ श्री दौर्भाग्यनाशनाय नम:)

८६) श्री सर्वशक्ति भृत (ॐ श्री सर्वशक्ति भृते नम:)

८७) श्री विद्याधरेभ्यों (ॐ श्री विद्याधरेभ्यों नम:)

८८) श्री ज्ञानविज्ञानाय (ॐ श्री ज्ञानविज्ञानाय नम:)

८९) श्री चतुर्थी पुजनप्रिय (ॐ श्री चतुर्थी पुजनप्रियाय नम:)

९०) श्री अष्टमूर्ती (ॐ श्री अष्टमूर्तये नम:)

९१) श्री महागणाधिपती (ॐ श्री महागणाधिपतये नम:)

९२) श्री गजकर्णक (ॐ श्री गजकर्णक नम:)

९३) श्री स्थूलकुक्षि: (ॐ श्री स्थूलकुक्षि: नम:)

९४) श्री कम्बूकण्ठो (ॐ श्री कम्बूकण्ठो नम:)

९५) श्री लम्बनासिकाय (ॐ श्री लम्बनासिकाय नम:)

९६) श्री पूर्णानन्द (ॐ श्री पूर्णानन्दाय नम:)

९७) श्री त्रिवर्गफलदायक (ॐ श्री त्रिवर्गफलदाय नम:)

९८) श्री देवदेवस्य (ॐ श्री देवदेवस्य नम:)

९९) श्री महामना: (ॐ श्री महामना: नम:)

१००) श्री सर्वनेत्रधिवासो (ॐ श्री सर्वनेत्रधिवासो नम:)

१०१) श्री वृहदभुज: (ॐ श्री वृहदभुज: नम:)

१०२) श्री लम्बोष्ठो (ॐ श्री लम्बोष्ठो नम:)

१०३) श्री महाकाय (ॐ श्री महाकाय नम:)

१०४) श्री अष्टप्रकृतिकारणाय (ॐ श्री अष्टप्रकृतिकारणाय नम:)

१०५) श्री विधाप्रदाय (ॐ श्री विधाप्रदाय नम:)

१०६) श्री विजयप्रदाय (ॐ श्री विजयप्रदाय नम:)

१०७) श्री पुत्र पौत्रदाय (ॐ श्री पुत्र पौत्रदाय नम:)

१०८) श्री रक्षोरक्षाकराय (ॐ श्री रक्षोरक्षाकराय नम:)

गणेश स्तोत्रा नुसार गणपतीची बारा नावे Ganpati names in marathi:-

१) वक्रतुंड
२) एकदंत
३) कृष्णपिंगाक्ष
४)गजवक्र
५) लंबोदर
६) विकट
७) विघ्नराजेंद्र
८) धूम्रवर्ण
९) भालचंद्र
१०) विनायक
११) गणपती
१२) गजानन

अष्टविनायकांमधील गणपतीची नावे Ganpati nave in marathi:-

१) मयुरेश्वर
२) सिद्धिविनायक
३) बल्लाळेश्वर
४) वरद विनायक
५) चिंतामणी
६) गिरीजात्मज
७) विघ्नेश्वर
८) महागणपती

Share on:

Leave a Comment