About us

आमच्या साइटचा उद्देश मराठी भाषेत सामान्य माहिती प्रदान करणे आहे. येथे महोत्सवाच्या शुभेच्छा, उत्सवाची माहिती, चरित्रे, निबंध, खेळ, जीवनशैली इत्यादी माहिती असेल.